Sande Eiendomsutvikling AS og Wingejordet forsetter samarbeidet i 2024.

Vi er glade for å ha med Sande Eiendomsutvikling AS og Wingejordet videre som samarbeidspartnere. Vi er opptatt av å utvikle Sande og Sande sentrum til å bli attraktiv både for beboerne og kulturen. Sande Jazzfestival setter bygda på kartet og bidrar til underholdning og utvikling av kulturen. Dette er noe vi svært gjerne vil være med på, og vi gleder oss til samarbeidet og gjøre Sande Jazzfestival til en viktig arena for folket, forteller Ole Johny Lofsberg og Geir Olai Jordanger i Sande Eiendomsutvikling AS.

https://www.trysilhus.no/bolig/wingejordet-trinn2

Vi gleder oss til samarbeidedet og til å gjøre Sande Jazzfestival til en viktig arena for folket.