NOAH går inn som samarbeidspartner

NOAH, som drifter mottak og naturrehabilitering på Langøya, inngår et samarbeid med Sande Jazzfestival og støtter gratisarrangementet på Sande Torg  og konserten Pink Floyd for Barn, den 22. september, samt tildelingen av Jazzprisen 2024.

«Vi er svært fornøyde med å ha fått med oss en av kommunens hjørnesteinsbedrifter på laget. NOAH har valgt å støtte oss fra sin årlige sponsortildeling. Dette bidrar til å sikre enda bedre kvaliteten på årets festival og  i tillegg kan vi lettere kunne tilby alle innbyggere og tilreisende en kulturopplevelse på Sande Torg lørdag under festivalen», sier Festivalsjef Ove Andheim.

NOAH er selskapet som tar imot farlig avfall til behandling på Langøya utenfor Holmestrand, der de bruker de behandlede massene til å restaurere steinbruddene på øya. 

«For oss som industri- og næringsaktør er det viktig å bidra inn i lokalmiljøet. Sande Jazzfestival setter kommunen på kartet og gjør kultur mer tilgjengelig. For oss var konserten Pink Floyd for barn på Sande torg og Jazzprisen naturlige formål som er inkluderende og samler store og små for felles musikkopplevelse», sier kommunikasjonssjef i NOAH Unni Claussen.

Sande Jazzfestival var årets største mottaker av sponsormidler fra NAOH i kroner og øre. Blant de andre mottakerne er BUA, Girl Power, Dykkerklubben, Seilforeningen, Danseløven, Husflidlaget og Byteateret.  Les mer om sponsorordningen til NOAH: www.noah.no/sponsor