Den årlige festivalen er bygget opp på  små intime konserter på ulike kulturelle og historiske arenaer rundt om i bygda.

I 2024 byr vi på 17 artister på 7 forskjellige arenaer i Sande. Se fyldig program under programfanen.